al-Haqqah

Download MP3

Nomor Surat: 69
Arti Nama Surat: Hari kiamat

Jumlah ayat: 52 (lima puluh dua) ayat

Hari kiamat,
QS. al-Haqqah (69) : 1

apakah hari kiamat itu?
QS. al-Haqqah (69) : 2

Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
QS. al-Haqqah (69) : 3

Kaum Tsamud dan Aad telah mendustakan hari kiamat.
QS. al-Haqqah (69) : 4

Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.
QS. al-Haqqah (69) : 5

Adapun kaum Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat kencang,
QS. al-Haqqah (69) : 6

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
QS. al-Haqqah (69) : 7

Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.
QS. al-Haqqah (69) : 8

Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.
QS. al-Haqqah (69) : 9

Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
QS. al-Haqqah (69) : 10

Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu ke dalam bahtera,
QS. al-Haqqah (69) : 11

agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
QS. al-Haqqah (69) : 12

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
QS. al-Haqqah (69) : 13

dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
QS. al-Haqqah (69) : 14

Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
QS. al-Haqqah (69) : 15

dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi amat lemah.
QS. al-Haqqah (69) : 16

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
QS. al-Haqqah (69) : 17

Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
QS. al-Haqqah (69) : 18

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata:” Ambillah, bacalah kitabku (ini) “.
QS. al-Haqqah (69) : 19

Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
QS. al-Haqqah (69) : 20

Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
QS. al-Haqqah (69) : 21

dalam surga yang tinggi,
QS. al-Haqqah (69) : 22

buah-buahannya dekat,
QS. al-Haqqah (69) : 23

(kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu “.
QS. al-Haqqah (69) : 24

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata:” Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),
QS. al-Haqqah (69) : 25

dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,
QS. al-Haqqah (69) : 26

wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
QS. al-Haqqah (69) : 27

Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
QS. al-Haqqah (69) : 28

Telah hilang kekuasaanku daripadaku “.
QS. al-Haqqah (69) : 29

(Allah berfirman): ” Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
QS. al-Haqqah (69) : 30

Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
QS. al-Haqqah (69) : 31

Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
QS. al-Haqqah (69) : 32

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
QS. al-Haqqah (69) : 33

Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
QS. al-Haqqah (69) : 34

Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
QS. al-Haqqah (69) : 35

Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
QS. al-Haqqah (69) : 36

Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
QS. al-Haqqah (69) : 37

Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
QS. al-Haqqah (69) : 38

Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
QS. al-Haqqah (69) : 39

Sesungguhnya Al Qur’an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
QS. al-Haqqah (69) : 40

dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
QS. al-Haqqah (69) : 41

Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
QS. al-Haqqah (69) : 42

Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
QS. al-Haqqah (69) : 43

Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
QS. al-Haqqah (69) : 44

niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.
QS. al-Haqqah (69) : 45

Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
QS. al-Haqqah (69) : 46

Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
QS. al-Haqqah (69) : 47

Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
QS. al-Haqqah (69) : 48

Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan (nya).
QS. al-Haqqah (69) : 49

Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
QS. al-Haqqah (69) : 50

Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
QS. al-Haqqah (69) : 51

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
QS. al-Haqqah (69) : 52

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: