al-Qamar

Download MP3

Nomor Surat: 54
Arti Nama Surat: Bulan

Jumlah ayat: 55 (lima puluh lima) ayat

Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.
QS. al-Qamar (54) : 1

Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata:” (Ini adalah) sihir yang terus menerus “.
QS. al-Qamar (54) : 2

Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.
QS. al-Qamar (54) : 3

Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran),
QS. al-Qamar (54) : 4

itulah suatu hikmat yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka).
QS. al-Qamar (54) : 5

Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
QS. al-Qamar (54) : 6

sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka ke luar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan,
QS. al-Qamar (54) : 7

mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata:” Ini adalah hari yang berat “.
QS. al-Qamar (54) : 8

Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: ” Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman “.
QS. al-Qamar (54) : 9

Maka dia mengadu kepada Tuhannya: “Bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku) “.
QS. al-Qamar (54) : 10

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
QS. al-Qamar (54) : 11

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata-air-mata-air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
QS. al-Qamar (54) : 12

Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
QS. al-Qamar (54) : 13

yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
QS. al-Qamar (54) : 14

Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
QS. al-Qamar (54) : 15

Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
QS. al-Qamar (54) : 16

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
QS. al-Qamar (54) : 17

Kaum Aad pun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
QS. al-Qamar (54) : 18

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
QS. al-Qamar (54) : 19

yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
QS. al-Qamar (54) : 20

Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
QS. al-Qamar (54) : 21

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
QS. al-Qamar (54) : 22

Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
QS. al-Qamar (54) : 23

Maka mereka berkata:” Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia (biasa) di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila “.
QS. al-Qamar (54) : 24

Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong”.
QS. al-Qamar (54) : 25

Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
QS. al-Qamar (54) : 26

Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
QS. al-Qamar (54) : 27

Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran.
QS. al-Qamar (54) : 28

Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
QS. al-Qamar (54) : 29

Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
QS. al-Qamar (54) : 30

Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
QS. al-Qamar (54) : 31

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
QS. al-Qamar (54) : 32

Kaum Luth pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).
QS. al-Qamar (54) : 33

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,
QS. al-Qamar (54) : 34

sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
QS. al-Qamar (54) : 35

Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
QS. al-Qamar (54) : 36

Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
QS. al-Qamar (54) : 37

Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
QS. al-Qamar (54) : 38

Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
QS. al-Qamar (54) : 39

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adalah orang yang mengambil pelajaran?
QS. al-Qamar (54) : 40

Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman.
QS. al-Qamar (54) : 41

Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.
QS. al-Qamar (54) : 42

Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-Kitab yang dahulu?
QS. al-Qamar (54) : 43

Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang”.
QS. al-Qamar (54) : 44

Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
QS. al-Qamar (54) : 45

Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
QS. al-Qamar (54) : 46

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
QS. al-Qamar (54) : 47

(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah sentuhan api neraka”.
QS. al-Qamar (54) : 48

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
QS. al-Qamar (54) : 49

Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
QS. al-Qamar (54) : 50

Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
QS. al-Qamar (54) : 51

Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
QS. al-Qamar (54) : 52

Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
QS. al-Qamar (54) : 53

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
QS. al-Qamar (54) : 54

di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.
QS. al-Qamar (54) : 55

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: