an-Najm

Download MP3

Nomor Surat: 53
Arti Nama Surat: Bintang

Jumlah ayat: 62 (enam puluh dua) ayat

Demi bintang ketika terbenam,
QS. an-Najm (53) : 1

kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru,
QS. an-Najm (53) : 2

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya.
QS. an-Najm (53) : 3

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),
QS. an-Najm (53) : 4

yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,
QS. an-Najm (53) : 5

Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli,
QS. an-Najm (53) : 6

sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
QS. an-Najm (53) : 7

Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi,
QS. an-Najm (53) : 8

maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
QS. an-Najm (53) : 9

Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
QS. an-Najm (53) : 10

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
QS. an-Najm (53) : 11

Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
QS. an-Najm (53) : 12

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
QS. an-Najm (53) : 13

(yaitu) di Sidratil Muntaha.
QS. an-Najm (53) : 14

Di dekatnya ada surga tempat tinggal,
QS. an-Najm (53) : 15

(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
QS. an-Najm (53) : 16

Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.
QS. an-Najm (53) : 17

Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
QS. an-Najm (53) : 18

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata dan Al Uzza,
QS. an-Najm (53) : 19

dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
QS. an-Najm (53) : 20

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
QS. an-Najm (53) : 21

Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
QS. an-Najm (53) : 22

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)-nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
QS. an-Najm (53) : 23

Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
QS. an-Najm (53) : 24

(Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
QS. an-Najm (53) : 25

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai- (Nya).
QS. an-Najm (53) : 26

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
QS. an-Najm (53) : 27

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
QS. an-Najm (53) : 28

Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
QS. an-Najm (53) : 29

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
QS. an-Najm (53) : 30

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).
QS. an-Najm (53) : 31

(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
QS. an-Najm (53) : 32

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al Qur’an)?,
QS. an-Najm (53) : 33

Serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
QS. an-Najm (53) : 34

Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia, mengetahui (apa yang dikatakan)?
QS. an-Najm (53) : 35

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?,
QS. an-Najm (53) : 36

Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?,
QS. an-Najm (53) : 37

(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
QS. an-Najm (53) : 38

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,
QS. an-Najm (53) : 39

dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
QS. an-Najm (53) : 40

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
QS. an-Najm (53) : 41

dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),
QS. an-Najm (53) : 42

dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
QS. an-Najm (53) : 43

dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
QS. an-Najm (53) : 44

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan,
QS. an-Najm (53) : 45

dari air mani, apabila dipancarkan.
QS. an-Najm (53) : 46

Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
QS. an-Najm (53) : 47

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
QS. an-Najm (53) : 48

dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang syira,
QS. an-Najm (53) : 49

dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Aad yang pertama,
QS. an-Najm (53) : 50

dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan-Nya (hidup).
QS. an-Najm (53) : 51

Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
QS. an-Najm (53) : 52

dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah,
QS. an-Najm (53) : 53

lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.
QS. an-Najm (53) : 54

Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?
QS. an-Najm (53) : 55

Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
QS. an-Najm (53) : 56

Telah dekat terjadinya hari kiamat.
QS. an-Najm (53) : 57

Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
QS. an-Najm (53) : 58

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
QS. an-Najm (53) : 59

Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?
QS. an-Najm (53) : 60

Sedang kamu melengahkan (nya)?
QS. an-Najm (53) : 61

Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).
QS. an-Najm (53) : 62

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: