as-Shaffat

Downlad MP3

Nomor Surat: 37
Arti Nama Surat: Yang bershaf-shaf

Jumlah ayat: 182 (seratus delapan puluh dua) ayat

Demi (rombongan) yang bershaf-shaf dengan sebenar-benarnya,
QS. as-Shaffat (37) : 1

dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan perbuatan maksiat),
QS. as-Shaffat (37) : 2

dan demi (rombongan) yang membaca pelajaran.
QS. as-Shaffat (37) : 3

Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
QS. as-Shaffat (37) : 4

Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
QS. as-Shaffat (37) : 5

Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang.
QS. as-Shaffat (37) : 6

Dan (telah memeliharanya) sebenar-benarnya dari setiap syaithan yang sangat durhaka,
QS. as-Shaffat (37) : 7syaithan-syaithan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
QS. as-Shaffat (37) : 8

Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal.
QS. as-Shaffat (37) : 9

Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
QS. as-Shaffat (37) : 10

Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?” Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
QS. as-Shaffat (37) : 11

Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.
QS. as-Shaffat (37) : 12

Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.
QS. as-Shaffat (37) : 13

Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.
QS. as-Shaffat (37) : 14

Dan mereka berkata: “Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.
QS. as-Shaffat (37) : 15

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?
QS. as-Shaffat (37) : 16

Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)”?
QS. as-Shaffat (37) : 17

Katakanlah: “Ya, dan kamu akan terhina”.
QS. as-Shaffat (37) : 18

Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka melihatnya.
QS. as-Shaffat (37) : 19

Dan mereka berkata: “Aduhai celakalah kita!” Inilah hari pembalasan.
QS. as-Shaffat (37) : 20

Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.
QS. as-Shaffat (37) : 21

(Kepada malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,
QS. as-Shaffat (37) : 22

selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
QS. as-Shaffat (37) : 23

Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya:
QS. as-Shaffat (37) : 24

” Kenapa kamu tidak tolong-menolong? ”
QS. as-Shaffat (37) : 25

Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
QS. as-Shaffat (37) : 26

Sebahagian dari mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
QS. as-Shaffat (37) : 27

Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): “Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan “.
QS. as-Shaffat (37) : 28

Pemimpin-pemimpin mereka menjawab:” Sebenarnya kamulah yang tidak beriman “.
QS. as-Shaffat (37) : 29

Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.
QS. as-Shaffat (37) : 30

Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).
QS. as-Shaffat (37) : 31

Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.
QS. as-Shaffat (37) : 32

Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
QS. as-Shaffat (37) : 33

Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.
QS. as-Shaffat (37) : 34

Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka:” Laa ilaaha illallah ” (: Tiada Tuhan melainkan Allah) mereka menyombongkan diri,
QS. as-Shaffat (37) : 35

dan mereka berkata:” Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? ”
QS. as-Shaffat (37) : 36

Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan Rasul-rasul (sebelumnya).
QS. as-Shaffat (37) : 37

Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
QS. as-Shaffat (37) : 38

Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,
QS. as-Shaffat (37) : 39

tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
QS. as-Shaffat (37) : 40

Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,
QS. as-Shaffat (37) : 41

yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan,
QS. as-Shaffat (37) : 42

di dalam surga-surga yang penuh nikmat,
QS. as-Shaffat (37) : 43

di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan.
QS. as-Shaffat (37) : 44

Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
QS. as-Shaffat (37) : 45

(Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
QS. as-Shaffat (37) : 46

Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
QS. as-Shaffat (37) : 47

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
QS. as-Shaffat (37) : 48

seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
QS. as-Shaffat (37) : 49

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
QS. as-Shaffat (37) : 50

Berkatalah salah seorang di antara mereka:” Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman,
QS. as-Shaffat (37) : 51

yang berkata: “Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)?
QS. as-Shaffat (37) : 52

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang-belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?”
QS. as-Shaffat (37) : 53

Berkata pulalah ia: “Maukah kamu meninjau (temanku itu)?”
QS. as-Shaffat (37) : 54

Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala.
QS. as-Shaffat (37) : 55

Ia berkata (pula): “Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,
QS. as-Shaffat (37) : 56

jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).
QS. as-Shaffat (37) : 57

Maka apakah kita tidak akan mati?,
QS. as-Shaffat (37) : 58

Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?
QS. as-Shaffat (37) : 59

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.
QS. as-Shaffat (37) : 60

Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja”.
QS. as-Shaffat (37) : 61

(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
QS. as-Shaffat (37) : 62

Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang zalim.
QS. as-Shaffat (37) : 63

Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dari dasar neraka yang menyala,
QS. as-Shaffat (37) : 64

mayangnya seperti kepala syaithan-syaithan.
QS. as-Shaffat (37) : 65

Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.
QS. as-Shaffat (37) : 66

Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.
QS. as-Shaffat (37) : 67

Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.
QS. as-Shaffat (37) : 68

Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat.
QS. as-Shaffat (37) : 69

Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
QS. as-Shaffat (37) : 70

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
QS. as-Shaffat (37) : 71

dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (Rasul-rasul) di kalangan mereka.
QS. as-Shaffat (37) : 72

Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
QS. as-Shaffat (37) : 73

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa tidak akan diazab).
QS. as-Shaffat (37) : 74

Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami; maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).
QS. as-Shaffat (37) : 75

Dan Kami telah menyelamatkannya dan keluarganya dari bencana yang besar.
QS. as-Shaffat (37) : 76

Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
QS. as-Shaffat (37) : 77

Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian:
QS. as-Shaffat (37) : 78

“Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam”.
QS. as-Shaffat (37) : 79

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
QS. as-Shaffat (37) : 80

Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
QS. as-Shaffat (37) : 81

Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain.
QS. as-Shaffat (37) : 82

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
QS. as-Shaffat (37) : 83

(Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
QS. as-Shaffat (37) : 84

(Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Apakah yang kamu sembah itu?
QS. as-Shaffat (37) : 85

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?
QS. as-Shaffat (37) : 86

Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?”
QS. as-Shaffat (37) : 87

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.
QS. as-Shaffat (37) : 88

Kemudian ia berkata: “Sesungguhnya aku sakit”.
QS. as-Shaffat (37) : 89

Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.
QS. as-Shaffat (37) : 90

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: “Apakah kamu tidak makan?
QS. as-Shaffat (37) : 91

Kenapa kamu tidak menjawab?”
QS. as-Shaffat (37) : 92

Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).
QS. as-Shaffat (37) : 93

Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.
QS. as-Shaffat (37) : 94

Ibrahim berkata: “Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
QS. as-Shaffat (37) : 95

Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu”.
QS. as-Shaffat (37) : 96

Mereka berkata: “Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim; lalu dilemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu”.
QS. as-Shaffat (37) : 97

Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
QS. as-Shaffat (37) : 98

Dan Ibrahim berkata: “Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku
QS. as-Shaffat (37) : 99

Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.
QS. as-Shaffat (37) : 100

Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
QS. as-Shaffat (37) : 101

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata:” Wahai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu! “Ia menjawab:” Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar “.
QS. as-Shaffat (37) : 102

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
QS. as-Shaffat (37) : 103

Dan Kami panggillah dia: “Wahai Ibrahim,
QS. as-Shaffat (37) : 104

sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu “, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
QS. as-Shaffat (37) : 105

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
QS. as-Shaffat (37) : 106

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
QS. as-Shaffat (37) : 107

Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
QS. as-Shaffat (37) : 108

(yaitu:)” Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim “.
QS. as-Shaffat (37) : 109

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
QS. as-Shaffat (37) : 110

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
QS. as-Shaffat (37) : 111

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
QS. as-Shaffat (37) : 112

Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
QS. as-Shaffat (37) : 113

Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.
QS. as-Shaffat (37) : 114

Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
QS. as-Shaffat (37) : 115

Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
QS. as-Shaffat (37) : 116

Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
QS. as-Shaffat (37) : 117

Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
QS. as-Shaffat (37) : 118

Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;
QS. as-Shaffat (37) : 119

(yaitu):” Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun “.
QS. as-Shaffat (37) : 120

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
QS. as-Shaffat (37) : 121

Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
QS. as-Shaffat (37) : 122

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang Rasul-rasul.
QS. as-Shaffat (37) : 123

(Ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya:” Mengapa kamu tidak bertakwa?
QS. as-Shaffat (37) : 124

Patutkah kamu menyembah Ba_l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
QS. as-Shaffat (37) : 125

(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu? ”
QS. as-Shaffat (37) : 126

Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),
QS. as-Shaffat (37) : 127

kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
QS. as-Shaffat (37) : 128

Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
QS. as-Shaffat (37) : 129

(yaitu):” Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas “.
QS. as-Shaffat (37) : 130

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
QS. as-Shaffat (37) : 131

Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
QS. as-Shaffat (37) : 132

Sesungguhnya benar-benar Luth adalah seorang Rasul.
QS. as-Shaffat (37) : 133

(Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,
QS. as-Shaffat (37) : 134

kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
QS. as-Shaffat (37) : 135

Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.
QS. as-Shaffat (37) : 136

Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,
QS. as-Shaffat (37) : 137

dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
QS. as-Shaffat (37) : 138

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul,
QS. as-Shaffat (37) : 139

(ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,
QS. as-Shaffat (37) : 140

kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
QS. as-Shaffat (37) : 141

Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
QS. as-Shaffat (37) : 142

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
QS. as-Shaffat (37) : 143

niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
QS. as-Shaffat (37) : 144

Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
QS. as-Shaffat (37) : 145

Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.
QS. as-Shaffat (37) : 146

Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.
QS. as-Shaffat (37) : 147

Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
QS. as-Shaffat (37) : 148

Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): “Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki,
QS. as-Shaffat (37) : 149

atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan (nya)?
QS. as-Shaffat (37) : 150

Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:
QS. as-Shaffat (37) : 151

“Allah beranak”. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.
QS. as-Shaffat (37) : 152

Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
QS. as-Shaffat (37) : 153

Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?
QS. as-Shaffat (37) : 154

Maka apakah kamu tidak memikirkan?
QS. as-Shaffat (37) : 155

Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
QS. as-Shaffat (37) : 156

Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
QS. as-Shaffat (37) : 157

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),
QS. as-Shaffat (37) : 158

Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
QS. as-Shaffat (37) : 159

kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).
QS. as-Shaffat (37) : 160

Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
QS. as-Shaffat (37) : 161

sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang) terhadap Allah,
QS. as-Shaffat (37) : 162

kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.
QS. as-Shaffat (37) : 163

Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,
QS. as-Shaffat (37) : 164

dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
QS. as-Shaffat (37) : 165

Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).
QS. as-Shaffat (37) : 166

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:
QS. as-Shaffat (37) : 167

“Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,
QS. as-Shaffat (37) : 168

benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)”.
QS. as-Shaffat (37) : 169

Tetapi mereka mengingkarinya (Al Qur’an); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).
QS. as-Shaffat (37) : 170

Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi Rasul,
QS. as-Shaffat (37) : 171

(yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
QS. as-Shaffat (37) : 172

Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang.
QS. as-Shaffat (37) : 173

Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
QS. as-Shaffat (37) : 174

Dan terangkanlah kepada mereka, (akibat kekafiran mereka), maka kelak mereka akan mengetahui (nya).
QS. as-Shaffat (37) : 175

Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?
QS. as-Shaffat (37) : 176

Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.
QS. as-Shaffat (37) : 177

Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.
QS. as-Shaffat (37) : 178

Dan lihatlah, karena mereka juga akan melihat.
QS. as-Shaffat (37) : 179

Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
QS. as-Shaffat (37) : 180

Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul.
QS. as-Shaffat (37) : 181

Dan segala puji bagi Allah tuhan seru sekalian alam.
QS. as-Shaffat (37) : 182

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: