Januari 27, 2010

al-Fatihah

Download MP3

Berikutnya: Surat (002) al-Baqarah (286 ayat)

Nomor Surat: 1
Arti Nama Surat: Pembukaan

Jumlah ayat: 7 (tujuh) ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
QS. al-Fatihah (1) : 1Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
QS. al-Fatihah (1) : 2

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
QS. al-Fatihah (1) : 3

Yang menguasai hari pembalasan.
QS. al-Fatihah (1) : 4

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
QS. al-Fatihah (1) : 5

Tunjukilah kami jalan yang lurus.
QS. al-Fatihah (1) : 6

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
QS. al-Fatihah (1) : 7

Iklan

Januari 26, 2010

an-Nas

Download MP3

Sebelumnya: Surat (113) al-Falaq (5 ayat)

Nomor Surat: 114
Arti Nama Surat: Manusia

Jumlah ayat: 6 (enam) ayat

Katakanlah:” Aku berlindung kepada Tuhan manusia,
QS. an-Nas (114) : 1

Raja manusia.
QS. an-Nas (114) : 2

Sembahan manusia.
QS. an-Nas (114) : 3

Dari kejahatan (bisikan) syaithan yang biasa bersembunyi.
QS. an-Nas (114) : 4

Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.
QS. an-Nas (114) : 5

Dari (golongan) jin dan manusia.
QS. an-Nas (114) : 6


Januari 26, 2010

al-Falaq

Download MP3

Sebelumnya: Surat (112) al-Ikhlash (4 ayat)
Berikutnya: Surat (114) an-Nas (6 ayat)

Nomor Surat: 113
Arti Nama Surat: Waktu subuh

Jumlah ayat: 5 (lima) ayat

Katakanlah:” Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
QS. al-Falaq (113) : 1

dari kejahatan makhluk-Nya,
QS. al-Falaq (113) : 2

dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
QS. al-Falaq (113) : 3

dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
QS. al-Falaq (113) : 4

dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki “.
QS. al-Falaq (113) : 5


Januari 26, 2010

al-Ikhlash

Download MP3

Sebelumnya: Surat (111) al-Lahab (5 ayat)
Berikutnya: Surat (113) al-Falaq (5 ayat)

Nomor Surat: 112
Arti Nama Surat: Memurnikan keesaan Allah

Jumlah ayat: 4 (empat) ayat

Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa”.
QS. al-Ikhlash (112) : 1

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
QS. al-Ikhlash (112) : 2

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
QS. al-Ikhlash (112) : 3

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia “.
QS. al-Ikhlash (112) : 4


Januari 26, 2010

al-Lahab

Download MP3

Sebelumnya: Surat (110) an-Nashr (3 ayat)
Berikutnya: Surat (112) al-Ikhlash (4 ayat)

Nomor Surat: 111
Arti Nama Surat: Gejolak api

Jumlah ayat: 5 (lima) ayat

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
QS. al-Lahab (111) : 1

Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
QS. al-Lahab (111) : 2

Kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak.
QS. al-Lahab (111) : 3

Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar.
QS. al-Lahab (111) : 4

Yang di lehernya ada tali dari sabut.
QS. al-Lahab (111) : 5


Januari 26, 2010

an-Nashr

Download MP3

Sebelumnya: Surat (109) al-Kafirun (6 ayat)
Berikutnya: Surat (111) al-Lahab (5 ayat)

Nomor Surat: 110
Arti Nama Surat: Pertolongan

Jumlah ayat: 3 (tiga) ayat

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
QS. an-Nashr (110) : 1

dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,
QS. an-Nashr (110) : 2

maka bertasbihlah dengan dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
QS. an-Nashr (110) : 3


Januari 26, 2010

al-Kafirun

Download MP3

Sebelumnya: Surat (108) al-Kautsar (3 ayat)
Berikutnya: Surat (110) an-Nashr (3 ayat)

Nomor Surat: 109
Arti Nama Surat: Orang-orang kafir

Jumlah ayat: 6 (enam) ayat

Katakanlah: “Wahai orang-orang kafir,
QS. al-Kafirun (109) : 1

Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.
QS. al-Kafirun (109) : 2

Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
QS. al-Kafirun (109) : 3

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
QS. al-Kafirun (109) : 4

dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
QS. al-Kafirun (109) : 5

Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”.
QS. al-Kafirun (109) : 6